آیدیس ایران - IDIS IRAN - IDIS WEB

IDIS WEB

کاربر اینترنتی
  • پشتیبانی تا 32 کاربر نظارت بر روی صفحه نمایش به طور همزمان
  • کنترل PTZ، رنگ و احطار
  • پشتیبانی از پخش 32 صفحه حدا
  • پشتیبانی از ویدئوی پشتیبان گیری با IDIS Player، AVI، BMP
  • پشتیبانی از ذخیره سازی و چاپ تصویر فعلی بر روی صفحه نمایش
                           

IDIS WEB

کاربر اینترنتی
  • قابل اطمینان

  • عملکرد بالا

  • استفاده آسان

  • انعطاف پذیری

                                       
نسخه
[بروشور] IDIS WEB