آیدیس ایران - IDIS IRAN - نرم افزار پلاک خوان

نرم افزار پلاک خوان

نرم افزار نسل بعد پلاک خوان
                           

نرم افزار پلاک خوان

نرم افزار نسل بعد پلاک خوان
  • قابل اطمینان

  • عملکرد بالا

  • استفاده آسان

  • انعطاف پذیری

                                       
نسخه
[بروشور] ANPR/LPR Engine